My Aussies

Posted by: Roger | Category: Hunder | Comments Off on Populære hundesporter i Norge

Hundesport er alle typer idretter der hunder er involvert. Det finnes både regulær hundesport og brukshundsport. I dag er det mange som eier hund mest som kjæledyr, men mange hunderaser har blitt avlet fram med spesielle bruksegenskaper, og disse hundene trenger å bruke egenskapene sine. Mange velger derfor å trene hunden til å delta i konkurranser.

Regulær hundesport er hundesport som ikke tjener noe nyttig formål. Her konkurrerer hundene bare for moro skyld, for å holde seg i form og underholde publikum. Hundeveddeløp er en populær sportsgren i mange land. Der kan tilskuere sette penger på vinnerne, på samme måte som hesteveddeløp. Hundekjøring, hundekløving, agility, flyball og hundefrisbee er andre regulære hundesporter. Flyball er en konkurranse med fire høydehindre. En tennisballholder er plassert på den andre siden av banen. Hundene skal forsere de fire hindrene raskest mulig, og bringe ballen tilbake. Hunden skal holde ballen i munnen helt til den passerer mållinjen. Som regel konkurreres det med et lag på fire hunder. Når den første hunden er i mål, starter neste hund. Banene er todelte, slik at to lag konkurrerer mot hverandre. I agility skal hunden løpe gjennom en løype med ulike hindre, og komme i mål på raskest mulig tid, med færrest mulig feil.

Brukshundsport er aktiviteter der hundene gjør noe nyttig. Dette omfatter sporsøking, lydighet, rapportering, apportering, budføring, blodsporsøk, feltsøk, rundering, gjeterhundkonkurranser og andre lignende idretter. Her handler det først og fremst om å bruke hundens naturlige egenskaper, og konkurransene gjøres mest mulig realistisk for hunden.


Posted by: Roger | Category: Hunder | Comments Off on Bra hunderaser for den aktive

Dersom man vil konkurrere med hund, bør man velge en hunderase som egner seg til konkurranser. Det finnes mange ulike hundekonkurranser, og man kan velge hunderase etter hvilken type konkurranser man er interessert i.

Brukshundkonkurranser som The Challenge er tilpasset hver hunderases egenskaper. Vanligvis er det bare rasehunder av den bestemte rasen som deltar i slike konkurranser.

Gjeterhundkonkurranser egner seg best for hunder som har et naturlig gjeterinstinkt. Her er det hundenes bruksegenskaper som teller mest, ikke hundenes utseende. Konkurransene skal være mest mulig realistiske og gjenspeile hverdagen til en gjeterhund. En brukshund bør holdes aktiv. Dersom en brukshund ikke brukes, kan den raskt begynne å kjede seg og gjøre ugagn.

I agility kan alle hunder delta, og Norsk Agilityforening tilbyr mer detaljert informasjon for den interesserte. Agility går ut på å vise hundene lydighet, og samarbeidet mellom hund og eier. Selv om alle typer hunder kan delta, er noen raser bedre egnet enn andre. Blant de mest populære hundene som brukes til agility er shetlandsk sauehund, border collie, Nova Scotia retriever, puddel, schäfer og australsk fårehund. Labrador, golden retriever, cocker spaniel og springer spaniel egner seg også bra. Alle hunder som liker å lære, kan trenes opp til agility. Blandingshunder egner seg også ofte bra til hundesport.