My Aussies

Posted by: Roger | Category: Hunder | Comments Off on Bra hunderaser for den aktive

Dersom man vil konkurrere med hund, bør man velge en hunderase som egner seg til konkurranser. Det finnes mange ulike hundekonkurranser, og man kan velge hunderase etter hvilken type konkurranser man er interessert i.

Brukshundkonkurranser som The Challenge er tilpasset hver hunderases egenskaper. Vanligvis er det bare rasehunder av den bestemte rasen som deltar i slike konkurranser.

Gjeterhundkonkurranser egner seg best for hunder som har et naturlig gjeterinstinkt. Her er det hundenes bruksegenskaper som teller mest, ikke hundenes utseende. Konkurransene skal være mest mulig realistiske og gjenspeile hverdagen til en gjeterhund. En brukshund bør holdes aktiv. Dersom en brukshund ikke brukes, kan den raskt begynne å kjede seg og gjøre ugagn.

I agility kan alle hunder delta, og Norsk Agilityforening tilbyr mer detaljert informasjon for den interesserte. Agility går ut på å vise hundene lydighet, og samarbeidet mellom hund og eier. Selv om alle typer hunder kan delta, er noen raser bedre egnet enn andre. Blant de mest populære hundene som brukes til agility er shetlandsk sauehund, border collie, Nova Scotia retriever, puddel, schäfer og australsk fårehund. Labrador, golden retriever, cocker spaniel og springer spaniel egner seg også bra. Alle hunder som liker å lære, kan trenes opp til agility. Blandingshunder egner seg også ofte bra til hundesport.